Piotr Pabjanek

Place of employment:
  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
Contact:
e-mail: p.pabjanek@uw.edu.pl, phone: +48 22 55 20671, fax: +48 22 55 21521
Years with the University:
since 4th May 2004
Position:
research scientist (adiunct)
Education:
 • 27/10/2003: Ph.D. degree of Biological Sciencies, Warsaw University, Faculty of Biology
 • 2003-1998: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Biology, Białowieża Geobotanical Station
 • 19/01/1999: Diploma in Environmental Protection Sciences from the Warsaw University, Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 roku) [Land-use change on the Białowieża Clearing (till 1989)]” under the supervision of Prof. Dr. Jan R. Olędzki
 • 07/01/1997: Diploma in Environmental Protection Sciences from the Warsaw University, Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Przemiany szaty roślinnej terenów rolniczych na Polanie Białowieskiej w latach 1965-1995 [Changes in the vegetation of agricultural land on the Białowieża Clearing in the years 1965-1995]” under the supervision of Prof. Dr. Janusz B. Faliński
 • 1994-1998: Student of the Warsaw University, Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection (MSOŚ UW)
 • 1991–1996: Student of the Warsaw University, Faculty of Biology

To top

Lectures and exercises
 • Geographic Information System, from 2010
 • Spatial Statistics, from 2006
 • Photointerpretation course, from 2006
 • Computer laboratory, from 2005
 • Theoretical Bases of Vegetation Mapping 2005-2014
 • Field courses

To top

Supervision of MSc. students
 • MSc. Katarzyna Jaworska, Relationship between terrain features and nest-site location of Pygoscelis penguins [Związek lokalizacji gniazd pingwinów Pygoscelis z cechami rzeźby terenu], defence: 17.06.2016
 • MSc. Raul Prasznik Pato, Urban and suburban land cover changes in Warsaw Metropolitan Area, defence: 31.07.2015
 • MSc. Jaime Gonzalez Garcia, Vegetation changes in the land cover of Warsaw agglomeration, defence: 02.07.2015
 • MSc. Marcin Michalik, Accuracy of tree species mapping based on WorldView-2 imagery in Białowieża Primeval Forest [Ocena dokładności kartowania gatunków drzew na zobrazowaniach WorldView-2 na terenie Puszczy Białowieskiej], defence: 29.06.2015
 • MSc. Tomasz Celegrat, Analysis of public transport accessibility in Wesoła (Warsaw) using GIS tools [Analiza dostępności komunikacji miejskiej w Wesołej (Warszawa) z wykorzystaniem narzędzi GIS], defence: 26.09.2014
 • MSc. Michał Pogodziński, Transport accessibility of Mazovian Airport Warsaw-Modlin [Dostępność komunikacyjna Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin], defence: 18.07.2014
 • MSc. Tomasz Hycza, Determinants of the secondary woods typology on the Białowieża Forest Clearing (geoinformatic study) [Uwarunkowania tworzenia się zapustów leśnych na Polanie Białowieskiej (studium geoinformatyczne)], defence: 18.07.2013
 • MSc. Selamawit Yetemegn, Remote sensing analysis of the vegetation condition of the Białowieża Forest, co-supervisor: Bogdan Zagajewski, defence: 27.06.2013
 • MSc. Zenon Sędzikowski, Remote sensing assessment of naturalness of the Białowieża Primeval Forest [Teledetekcyjna ocena naturalności Puszczy Białowieskiej], defence: 13.12.2011
 • MSc. Jarosław Jakuc, Land use changes in Podlasie in 20-21 century [Zmiany użytkowania ziemi obszarów przygranicznych Polski i Białorusi wzdłuż granicy województwa podlaskiego (na podstawie materiałów teledetekcyjnych i archiwalnych map)], defence: 29.07.2010
 • MSc. Grzegorz Kwiatkowski, Digital survey soil map of Poland in scale 1: 500 000 [Cyfrowa mapa przeglądowa gleb Polski], defence: 22.06.2009
 • MSc. Jacek Leszko, Land utilization changes between Warsaw and Kampinoski Forest fringe zone in the second half of the XX century. [Zmiany w zagospodarowaniu strefy przejściowej między Warszawą a Puszczą Kampinoską w drugiej połowie XX wieku], defence: 25.02.2009
 • MSc. Edyta Sochacka, Analysis of land use changes in the Struga Toruńska basin using multitemporal aerial photos [Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych], defence: 8.12.2008
 • MSc. Konrad Turlej, Land utilization changes in clearings of The Białowieża Forest in a second part of XX century [Zmiany zagospodarowania polan osadniczych Puszczy Białowieskiej w drugiej połowie XX wieku], defence: 28.10.2008
 • MSc. Agnieszka Kołakowska, Actual vegetation map of the Bystrzanka basin [Mapa roślinności rzeczywistej zlewni Bystrzanki], defence: 29.05.2008

To top

Supervision of BA students:
 • Natalia Kwaśnik, Geoinformatical assessment of naturalness of the Tatra National Park [Geoinformatyczna ocena naturalności Tatrzańskiego Parku Narodowego], defence: 29.09.2015
 • Agnieszka Soszyńska, Accuracy Assessment of the Soil Sealing Enhancement Project in Poland [Ocena dokładności klasyfikacji Soil Sealing Enhancement], co-supervisor: Małgorzata Krówczyńska, defence: 18.07.2014
 • Paweł Przychodzień, Digital map presenting medical rescue units in the area of Mazovia [Cyfrowa mapa jednostek ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim], defence: 18.07.2014
 • Michał Miecznikowski, Accuracy assessment of European soil sealing layer (SSL 2009) [Ocena dokładności europejskiej mapy powierzchni nieprzepuszczalnych (SSL 2009) w Starej Miłosnej], defence: 18.07.2014
 • Adrian Sobolewski, Land use changes in the Ochota and Włochy districts in Warsaw (1994-2013) [Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicach Warszawy – Ochota i Włochy (1994-2013)], defence: 25.06.2014
 • Izabela Wyszpolska, Use of geoinformatics techniques in hurricane disaster management [Wykorzystanie metod geoinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym związanym z wystąpieniem huraganów], defence: 26.09.2013
 • Witold Żarski, Traces of historic human activity in the Bialowieza National Park on aerial photographs [Ślady dawnej działalności człowieka w Białowieskim Parku Narodowym na zdjęciach lotniczych], defence: 13.09.2013
 • Sylwester Klarowicz, Evaluation of functionality of the GPS on smartphone [Ocena funkcjonalności modułu GPS w smartfonie], defence: 25.06.2013
 • Marcin Michalik, Methods of Mapping Wetlands Using Remote Sensing Techniques [Metody kartowania mokradeł przy użyciu technik teledetekcyjnych], defence: 25.06.2013
 • Wojciech Kazała, Development of settlement in the vicinity of Białowieża Primeval Forest on the basis of geoinformatics materials [Rozwój osadnictwa w okolicach Puszczy Białowieskiej na podstawie materiałów geoinformatycznych], defence: 05.09.2012
 • Hubert Sekrecki, Changes in forest area in outskirts Bialowieza Forest [Zmiany powierzchni lasu na przedpolu Puszczy Białowieskiej], defence: 05.09.2012
 • Krzysztof Sacewicz, Geoinformation preparing of map of land use in 1982 for the section of the valley of the Vistula [Geoinformatyczne opracowanie mapy użytkowania ziemi w 1982 r. dla odcinka doliny Wisły], defence: 01.06.2011
 • Katarzyna Sobczak, Land use changes in the “Święty Krzyż” basin [Zmiany użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej „Święty Krzyż”], defence: 9.09.2010
 • Jarosław Jakuc, The use of catchment land under „Pożary” Integrated Monitoring for Environment’s supervision- analysis on the basis of archival air photographs [Analiza użytkowania ziemi zlewni  Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych], defence: 11.09.2008
 • Martyna Rzewnicka, Changes of land use for the base station „Puszcza Borecka” [Zmiany użytkowania ziemi dla stacji bazowej „Puszcza Borecka”], defence: 29.06.2010
 • Jolanta Zbrzeżna, Changes of land management at Polana Supraska in years 1973-2005 [Zmiany zagospodarowania terenu polany Supraskiej w latach 1973-2005], defence: 22.09.2008
 • Mariusz Wolski, Forest stand structure of Białowieża Forest against a background of site conditions [Struktura drzewostanu Puszczy Białowieskiej na tle warunków siedliskowych], defence: 31.07.2007
 • Marta Morawska, Forest stand structure of Borecka Forest against the background of site conditions (using satellite images) [Struktura drzewostanu w Puszczy Boreckiej na tle warunków siedliskowych (na podstawie obrazu satelitarnego)], defence: 31.07.2007
 • Dawid Olesiuk, Comparative analysis of clearnings implementation on the example of Białowieża and Supraśl [Analiza porównawcza zagospodarowania polan śródleśnych na przykładzie Białowieży i Supraśla], defence: 28.06.2006
 • Piotr Koziarski, Structure of standing timber areas of Puszcza Białowieska [Zróżnicowanie lasów w Puszczy Białowieskiej na podstawie obrazu satelitarnego i jego podziału na jednostki fotomorficzne], defence: 28.06.2006

To top

Publication list:

 2016

2015

2014

2013

2012

 • Lechnio J., Solon J., Pabjanek P., 2012. Zmiany i trwałość użytkowania a cechy strukturalne i funkcjonalne terenów wokół Płocka. In: Richling A., Lechnio J. (ed.), Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego: 149-175. – WGiSR UW, Warszawa.
 • Kwiatkowski G., Pabjanek P., 2012. Cyfrowa mapa przeglądowa gleb Polski 1:500 000. In: Kalinowska-Szymczak A. (ed.), Kalejdoskop GIS. Tom 1: 38-39. – Esri Polska, Warszawa.
 • Sędzikowski Z., Pabjanek P., 2012. Ocena naturalności Puszczy Białowieskiej. In: Kalinowska-Szymczak A. (ed.), Kalejdoskop GIS. Tom 1: 44-45. – Esri Polska, Warszawa.

2010

 • Pabjanek P., 2010. Spatial decision support systems and GIS. In : Roge-Wiśniewska M. (ed.), Environmental Management and Assessment in Poland: 63-77. – University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, Warsaw.

2009

 • Pabjanek P., 2009. Metodyka terenowych badań fitosocjologicznych. In : Olędzki J.R. (ed.), Zintegrowane badania środowiska: 124-129. – WGiSR UW, Warszawa.

2008

2007

2005

 • Anczarska J., Rasinska M., Smolen K., Kosinski T., Pabjanek P., Medrzycki P., 2005. Patterns of invasion of four american trees in the Kampinoski National Park, Poland. – 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, Faculty of Biology and Environmental Protection University of Silesia, Katowice, Poland, 5-12 September 2005
 • Malecka K., Medrzycki M., Pabjanek P., Medrzycki P., 2005. The invasion of subhalophytic Tatarian Orache (Atriplex tatarica L.) and the road salt deicing in Warsaw. – 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions, Faculty of Biology and Environmental Protection University of Silesia, Katowice, Poland, 5-12 September 2005.
 • Sobczak M., Folbrier A., Kozłowska A., Krówczyńska M., Pabjanek P., Wrzesień M., Zagajewski B., 2005. Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. In : Zagajewski B., Sobczak M. (ed.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies: 761-780. – EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw.

2004

 • Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesien M., Pabjanek P., Krowczynska M., Folbrier A., Zaremski K., Kozlowska A., 2004. Spectral Properties Of High Mountain Plants. – 24th EARSeL Symposium, New Strategies for European Remote Sensing, Dubrovnik, Croatia, 25-27 May 2004

before 2003

 • Mędrzycki P. & Pabjanek P., 2001. Linking land use and invading species features: a case study of Acer negundo in Białowieża village (NE Poland). In: Brundu G. et al., eds., Plant invasions: Species Ecology and Ecosystem Management: 123-132.- Backhuys Publishers, Leiden.
 • Pabjanek P., 2001. Bezpieczne miejsca dla rekrutacji Betula pendula na odłogach. [in Polish] – Botanika w dobie biologii molekularnej, Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu PTB, Poznań (Plakaty), p. 136.
 • Pabjanek P., 2001. Zróżnicowanie roślinności drzewiastej na odłogach w warunkach polany śródleśnej. Variation of woody vegetation in forest clearing’s oldfields. [in Polish] – II Konferencja Naukowa Wydziału Biologii „Komórka, organizm, środowisko” 19 listopada 2001 (streszczenie plakatów), pp. 52-53.
 • Adamowski W., Mędrzycki P. & Pabjanek P., 2000. Zachowanie się rodzimych i obcych gatunków roślin wobec zmian w użytkowaniu ziemi. [in Polish] – Konferencja Naukowa Wydziału Biologii „Komórka, organizm, środowisko” 19 listopada 2000 (streszczenie plakatów), p 61.
 • Pabjanek P., 1999. Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 roku). Land-use change on the Białowieża Clearing (till 1989).- Fotointerpretacja w Geografii 30: 3-28.
 • Medrzycki P., Pabjanek P. & Keczynska E., 1999. Abstract: Culture, Nature and Plant Invasion. – Proceedings of the 5th International Conference on the Ecology Invasive Alien Plant, 13-16 October 1999, La Maddalena, Sardinia – Italy: p. 88.
 • Pabjanek P., 1999. Przemiany szaty roślinnej pól uprawnych na Polanie Białowieskiej. [in Polish] – Konferencja Naukowa – Mechanizmy antropogenicznych przekształceń szaty roślinnej, Poznań, 3-4 grudnia 1999 r., p. 37.
 • Pabjanek P., 1998. Roślinność odłogów na Polanie Białowieskiej. [in Polish] – Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB – Gdańsk 1998, p. 370.
 • Pabjanek P., 1998. Zmiany w użytkowaniu ziemi na Polanie Białowieskiej (1953-1989). [in Polish] – Okólnik TD 113: 23-24.
 • Pabjanek P., 1996. Porównanie flory i roślinności segetalnej w okresie 1965-1995 na Polanie Białowieskiej. The comparison of the flora and segetal vegetation in the Białowieża Clearing in the years 1965-1995. In: J.B. Faliński, ed., Białowieski Park Narodowy (1921-1996) w badaniach geobotanicznych.- Phytocoenosis 6 (N.S.) Seminarium Geobotanicum 4: 83-96.

To top

Session chairing

 • 34th EARSeL Symposium European remote sensing – new opportunities for science and practice, 16-20 June 2014, EARSeL & University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Poland. Session: Cultural&Natural Heritage: Rosa Lasaponara, Mario Hernandez, Piotr Pabjanek