Problematyka radarowa

(opiekun projektu: dr Dariusz Ziółkowski, dr Edyta Woźniak)
(koordynator projektu:)

Spotkanie organizacyjne odbyło się 08.12.2009 r. o godzinie 9:00 w sali 13 z opiekunami projektu dr Ziółkowskim i mgr Woźniak. Ustalono na nim termin pierwszego z wykładów wprowadzających uczestników projektu w tematykę radarową.

Pierwsze spotkanie odbyło się 11.12.2009 r. o godz. 9:00 w sali 13 z dr Ziółkowskim. Na zajęciach zostały poruszone tematy dotyczące technik radarowych oraz sposobu ich wykorzystania. Zostały również omówione techniki pobierania danych naziemnych przez samoloty i sposób w jaki tworzą się przesunięcia i niedociągnięcia podczas wykonywania pomiarów i ich przetwarzania.

Drugie spotkanie miało miejsce 08.01.2010 r. o godz. 9:00 w sali 13 z dr Ziółkowskim. Na zajęciach zostały omówione dalsze aspekty i problematyka dotycząca zbierania i przetwarzania danych.

Obecnie uczestnicy projektu posiadają wiedzę z zakresu wykładów. Każdy z uczestników został przypisany do wybranego terenu badań, które udostępnił dr Ziółkowski na nośnikach informacji.

Uczestnicy projektu wykonali filtrację przypisanych im terenów. Następnie przystąpili do opracowania i zestawienia otrzymanych wyników. Uczestnicy przedstawili krótką charakterystykę terenów oraz wykorzystanych filtrów. Obecnie przygotowywany jest tekst publikacji, podsumowujący wyniki filtracji obrazów radarowych.

status projektu: