Redakcja

Redakcja

prof. dr hab. Jan R. Olędzki – Redaktor Naukowy
dr Dariusz Dukaczewski – Sekretarz Redakcji
mgr Dorota Szmajda – Redaktor językowy (j. angielski)

 

Redaktor Naukowy

prof. dr hab. Jan R. Olędzki

 

Rada Programowa TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA kadencja 2010-2013

dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Cierniewski, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
dr hab. inż. Beata Hejmanowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
doc. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
dr Mieczysław Kunz, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń
dr Małgorzata Mycke-Dominko, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Jan R. Olędzki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr Marek Ostrowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. inż. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa

 

Rada Naukowa TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA kadencja 2012-2015

doc. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Assoc. Prof. Paolo Gamba, University of Pavia, Italy
Prof. dr Eugene I. Ponomarev, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS, Krasnoyarsk, Russia
Prof. dr Rainer Reuter, Universität Oldenburg, Germany
dr Premysl Stych, Charles University in Prague, Czech Republic
dr hab. Bogdan Zagajewski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 

Otwarta lista recenzentów TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA, tomy 41-46:

(Nazwiska recenzentów artykułów opublikowanych w tomach 1-40 podane zostały w poszczególnych tomach)

 1. Będkowski Krzysztof – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Polska
 2. Bielecka Elżbieta – Wojskowa Akademia Techniczna – Polska
 3. Błażejczyk Krzysztof – Uniwersytet Warszawski – Polska
 4. Ciołkosz Andrzej – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska
 5. Dąbrowska-Zielińska Katarzyna – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska
 6. Kozłowska Anna – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Polska
 7. Kunz Mieczysław – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Polska
 8. Lewiński Stanisław – Centrum Badań Kosmicznych PAN – Polska
 9. Mycke-Dominko Małgorzata – Uniwersytet Warszawski – Polska
 10. Olędzki Jan R. – Uniwersytet Warszawski – Polska
 11. Ostrowski Marek – Uniwersytet Warszawski – Polska
 12. Ozimkowski Wojciech – Uniwersytet Warszawski – Polska
 13. Pabjanek Piotr – Uniwersytet Warszawski – Polska
 14. Smolska Ewa – Uniwersytet Warszawski – Polska
 15. Wężyk Piotr – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Polska
 16. Widawski Artur – Uniwersytet Śląski – Polska
 17. Wołk-Musiał Elżbieta – Uniwersytet Warszawski – Polska
 18. Zagajewski Bogdan – Uniwersytet Warszawski – Polska
 19. Ziółkowski Dariusz – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska

Archiwalne dane redakcyjne