Spektrometryczna analiza stresu roślin miasta

(opiekun projektu: dr hab. Bogdan Zagajewski)

Ten temat polega na pomiarze spektrometrycznym (spektrometrem ASD FieldSpec) charakterystyk spektralnych liści porastających różne części miasta (np. tuz przy głównych ulicach, w parkach) oraz porównaniu stanu kondycyjnego roślin poprzez analizę wskaźników kondycyjnych, np. NDVI, REP zawartość chlorofilu. Pomiary terenowe zostałyby wykonane po sesji egzaminacyjnej oraz w sierpniu/wrześniu. Praca polegałaby na wspólnym wyjściu w teren (1+1 dzień) opracowaniu statystycznym wyników oraz przygotowaniu publikacji. Otrzymalibyśmy pomoc opiekuna projektu na każdym etapie pracy, sporo informacji zawartych jest w skrypcie oraz publikacjach (np. Bogdana Zagajewskiego z Ania Jarocińską, z którą moglibyśmy wspólnie wykonać ten projekt).

status projektu: wstrzymany