Tomasz Panecki

Place of employment:

Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Polish Academy of Sciences, Institute of History, Department of Historical Atlas

Contact:

tpanecki@uw.edu.pl

Years with the University:

since 1st October 2013

Position:

Research assistant

Education:

01/10/2013-30/09/2017: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in cartography.

03/09/2013: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Methodology of the old maps’ universal symbol classification development for the purpose of its application in the historical geoportal” under the supervision of dr Izabela Gołębiowska & dr Izabela Karsznia

01/10/2011-03/09/2013: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Cartography.

24/06/2012: Diploma in History from the Warsaw University, Historical Faculty. M.A. thesis: „Polish exotic mountain expeditions during the interwar period” under the supervision of prof Jerzy Kochanowski

01/10/2010-24/06/2012: Master student of the Warsaw University, Historical Faculty, History

10/2007-09/2010: Bachelor student of the Warsaw University, Historical Faculty, History

To top

Lectures and exercises

Podstawy kartografii (ćwiczenia)

Kartografia (ćwiczenia)

Kartoznawstwo Ogólne (wykład & ćwiczenia)

Systemy Odniesień Przestrzennych (ćwiczenia)

Publication list:

Panecki T., 2017, Quantitative assessment of the scope of content of selected topographic maps of Polish lands from the 19th and the first half of the 20th century, “Polish Cartographical Review” Vol. 49, 2017, no. 4, pp. 185–199, DOI: 10.1515/pcr-2017-0015, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, vol. 21, 2015, p. 37-51, DOI: 10.18778/1508-1117.21.02, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, The evaluation of archival maps in geohistorical research, „Miscellanea Geographica”, vol. 19, 2015, no. 4, p. 72-77, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0027,  (14 MNiSW points).

Panecki T., 2015, The comparison of the scope of the content and classification methods on topographical maps of Polish territory annexed by Russia issued at the turn of 19th and 20th century, “Polish Cartographical Review” Vol. 47, 2015, no. 1, p. 45–62, DOI: 10.1515/pcr-2015-0004, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny” Vol. 47, 2015, no 1, p. 33–45.

Panecki T., 2015, Opracowanie struktury bazy danych do analiz zmian zalesienia Bieszczadów Zachodnich [in:] „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Vol. 2. ed. M.Kuczera, Kraków 2015, p. 602-607.

Panecki T., 2015, Obiekty gospodarcze na wybranych mapach topograficznych z XIX i XX wieku [in:] „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Vol. 1, ed. M. Kuczera, Kraków 2015, p. 608-613.

Panecki T., 2014, Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, vol. 46, 2014, no. 2, p. 162-172, (8 MNiSW points).

 Panecki T., 2014, Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland, „Miscellanea Geographica”, vol. 18, 2014, no. 4, p. 34-40. DOI:10.2478/mgrsd-2014-0018, (14 MNiSW points).

Panecki T., 2014, Analiza możliwości prezentacji danych w wybranych internetowych geoportalach historycznych, „Dokonania młodych naukowców”, vol.3,  p. 610–61.

Panecki T., 2014, Możliwości i uwarunkowania wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach historycznych, in: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Kraków 2014, p. 159–166.

Gołębiowska I., Mikiewicz D., Panecki T., Karsznia I., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. [in:] Marcus J. „Service-Oriented Mapping”, Vienna: Jobst Media, pp. 417-430.

To top