Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji form pokrycia terenu

(opiekun projektu: dr hab. Bogdan Zagajewski)

Projekt polega na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji form pokrycia terenu. Zakłada się, że osoby zainteresowane zajmą się klasyfikacjami terenów, które dobrze znają, czyli np. okolica w której mieszka. Jeśli do projektu zgłosi się kilka osób, które mieszkają w rożnych częściach Polski, grupa padawcza dokona dodatkowo porównanie użytkowania terenu różnych obszarów i parametrów klasyfikacji, co byłyby przydatne w klasyfikacji rożnych terenów (czyli, czy można stworzyć algorytm klasyfikacji form pokrycia całej Polski).

Projekt polegałaby na przygotowaniu wzorców poszczególnych form pokrycia na podstawie darmowych zdjęć Landsat, a następnie wykonaniu właściwych klasyfikacji i określeniu statystyk poklasyfikacyjnych. Głównym oprogramowaniem byłoby ENVI.Termin rozpoczęcia prac jest planowany po zakończeniu sesji egzaminacyjnej letniej 2009. Studenci wykonają wszelkie prace we współpracy z opiekunem. Algorytm badań:

  • pozyskanie i przetworzenie danych,
  • wyjście ze zdjęciem w teren i określenie wzorców pokrycia terenu,
  • przetworzenie wzorców na postać cyfrową,
  • klasyfikacja pokrycia terenu w środowisku fuzzy ArtMap,
  • weryfikacja klasyfikacji, czyli pójście w teren ze zdjęciem poklasyfikacyjnym i sprawdzenie, czy to co jest sklasyfikowane w jakim stopniu odpowiada rzeczywistości,
  • przygotowanie finalnej mapy pokrycia terenu oraz publikacji.

status projektu: wstrzymany