Nagroda za pracę licencjacką p. Anity Sabat

W dniu 2016.11.29 Komisja konkursowa na prace dyplomowe posiadające najwyższy potencjał komercjalizacyjny ogłosiła wyniki swojej oceny. Praca licencjacka p. Anity Sabat, pt. Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie danych hiperspektralnych AISA (opiekunowie: dr Anna Jarocińska, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW), przy ścisłej współpracy z firmą MGGP Aero zajęła drugie miejsce w kategorii prac licencjackich.

Anito, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za poświęcenie, intensywną pracę, także w wakacje. Jesteśmy niezwykle wdzięczni firmie MGGP Aero za bliską i owocną współprace podczas całego procesu badawczego, za udostępnienie danych oraz ogromną otwartość. Szczególne podziękowania należą się p. Łukaszowi Sławikowi (Dyrektorowi Działu Teledetekcji Środowiska MGGP Aero) oraz wszystkim pracownikom MGGP Aero (pilotom, technikom oraz osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych).

Podstawy metodyczne pracy zostały wykorzystane do kolejnych badań, których wyniki zostały zgłoszone do publikacji w European Journal of Remote Sensing.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.