Setna publikacja Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W dniu 27.02.2017 ukazała się publikacja: Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J.,  Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. Assessment of hyperspectral remote sensing for analyzing the impact of human trampling on Alpine Swards. Jest to 100. publikacja Zakładu, który istnieje od 01.09.2014. W ciągu niespełna 30 miesięcy opublikowane zostały: 24 artykuły na liście A MNiSW, 30 artykułów na liście B, 12 innych recenzowanych artykułów, 7 książek oraz 27 rozdziałów w książkach.

Co jest miłe, to 25. publikacja w czasopismach z listy A i 101 publikacja ZGKiT (Raczko E., Zagajewski B., Comparison of Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network Classifiers for Tree Species Classification on Airborne Hyperspectral APEX images) została opublikowana 09.03.2017.

Niezwykle budujące jest to, że kilkanaście innych artykułów jest obecnie w recenzjach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim autorom.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.