I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR – POLSCAN

W dniach 22-23.10 w Sękocinie Starym odbyło się I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR – POLSCAN organizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość wymienienia się doświadczeniami związanymi z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zastosowaniami danych LiDAR. Najlepsze referaty oraz postery zostały nagrodzone, w tym poster członków naszego Zakładu przygotowany wspólnie z członkami firmy MGGP Aero, pt. „Zobrazowania hiperspektralne i dane lotniczego skaningu laserowego w badaniach kondycji drzew w mieście” (Ochtyra A., Gryguc K., Gładki M., Marcinkowska-Ochtyra A., Kopeć D., Halladin-Dąbrowska A., Charyton J., Niedzielko J., Sławik Ł.), z czego niezmiernie się cieszymy. Czekamy na kolejną edycję forum.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.