XIV Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W piątek, 20 października 2023 r. w gmachu WGSR UW odbył się finał 14-tej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji organizowany przez Oddział Kartograficzny PTG i WGSR UW. W zawodach finałowych wzięło udział 14 dyplomantów z sześciu polskich uczelni. Bardzo szeroka tematyka prac, interesujące zagadnienia w nich podejmowane i doskonałe prezentacje sprawiły, że wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe i wysoko ocenione.

Wśród laureatów znaleźli się:
w kategorii prac magisterskich:
I miejsce – mgr Bartosz Wiktorzak (Politechnika Warszawska), autor pracy „Opracowanie koncepcji i prototypu rozwiązania wspomagającego poruszanie się osób z niepełnosprawnościami w metrze”, opiekun pracy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW,
II miejsce – mgr Maksymilian Psujek (Uniwersytet Warszawski), autor pracy „Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego”, opiekun pracy: dr inż. Izabela Karsznia,
III miejsce – mgr Weronika Wysopal (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), autorka pracy „Analiza porównawcza wybranych metod tworzenia sieci nawigacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych w modelach przestrzennych budynków”, opiekun: dr inż. Paweł Bogusławski;

w kategorii prac licencjackich:
I miejsce – inż. Alicja Nieć (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), autorka pracy „Opracowanie modelu 3D zespołu budowlanego Pałacu Marii Kazimiery w Warszawie”, opiekun: dr Jakub Kuna,
II miejsce – lic. Karolina Kozina (Uniwersytet Warszawski), autorka pracy „Ocena rozwiązań kartograficznych w dokumentach strategii rozwoju gmin”. opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa,
III miejsce – lic. Kacper Derwisz (Uniwersytet Warszawski), autor pracy „Zastosowanie danych Landsat do badania zmian temperatury powierzchni ziemi w Warszawie”, opiekun: dr Anna Jarocińska.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy doskonałego przygotowania, bardzo ciekawych tematów i życzymy wszelkich sukcesów w pracy zawodowej.

Serdecznie dziękujemy Jurorom za trud oceniania prac w obu etapach konkursu:
dr hab. Marek Baranowski, prof. em. IGiK (Oddział Kartograficzny PTG)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka (Wojskowa Akademia Techniczna)
dr hab. Paweł Cebrykow (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr inż. Andrzej Głażewski (Politechnika Warszawska)
dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Radzym Ławniczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr Małgorzata Wieczorek (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Piotr Werner (Uniwersytet Warszawski)

Szczególne podziękowania składamy również Dziekanowi WGSR UW prof. dr hab. Maciejowi Jędrusikowi za gościnę i poczęstunek oraz firmom ESRI Polska, Wydawnictwo  DEMART, Wydawnictwo EkspressMap za wspaniałe nagrody dla laureatów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.