Rozwój teledetekcyjnych badań środowiska w ramach UE

W dni 28.02.2024 nasz zespół złożył wniosek badawczy Geospatial technologies for Green Deal and climate change mitigation (i-DEAL; Proposal ID: 101183024; HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01) mający na celu opracowanie narzędzi badawczych do monitoringu bioróżnorodności, zanieczyszczeń środowiska oraz roślin inwazyjnych bazując na danych naziemnych, lotniczych i satelitarnych. Planuje się rozwój narzędzi lotniczych w badaniach środowiska w kolejnym wniosku badawczym złożonym do Komisji Europejskiej w dniu 12.03.2024: Airborne synergistically interactive multiplatforms for atmospheric, astrophysical and earth sciences (AIRLIFTS; Proposal ID: 101188208; HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-01).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.