Spotkanie członków projektu E-TRAINEE w Heidelbergu

W dniach 15-16 czerwca zespół z 4 europejskich uczelni (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Innsbrucku i Uniwersytet w Heidelbergu) tworzący projekt E-TRAINEE (E-learning course on Time Series Analysis in Remote Sensing for Understanding Human-Environment Interactions) odbył w Heidelbergu spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania. W spotkaniu uczestniczyli dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, dr inż. Adrian Ochtyra i mgr Krzysztof Gryguc. Projekt kończy się w sierpniu, a jego efektem będzie platforma e-learningowa zawierająca cztery moduły zorientowane na wykorzystanie serii czasowych danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych sensorów w badaniach środowiska. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające studentom oraz wszystkim zainteresowanym skorzystać z pełni możliwości danych wielo i hiperspektralnych, chmur punktów 4D, w bezpłatnym oprogramowaniu, na wielu przykładach badań naukowych. Co więcej, część tego kursu będzie zaimplementowana na zajęciach do wyboru dla naszych magistrantów („Multitemporal analysis on remote sensing data”). O uruchomieniu kursu poinformujemy już wkrótce !

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.