Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Zakrzewskiej

W dniu 30.06. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Zakrzewskiej na temat Wykorzystanie danych termalnych pozyskanych z pułapu lotniczego do określania stanu zdrowotnego wybranych gatunków drzew, której promotorem był dr hab. Dominik Kopeć, prof. UŁ, z z Katedry Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego, a promotorem pomocniczym dr inż. Adrian Ochtyra z naszego Zakładu.

Recenzentami rozprawy byli dr hab. Damian Chmura, prof. ATH z Katedry Ochrony i Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK z Katedry Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr hab. Krzysztof Świerkosz, prof. UWr z Muzeum Przyrodniczego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Agacie gratulujemy udanej obrony oraz wyróżnienia pracy, a także życzymy dalszych sukcesów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogólne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.