Izabela Karsznia

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  e-mail: i.karsznia@uw.edu.pl, phone: + 48 2255 20670, fax: + 48 22 5521521

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5510-8770

researchgate

publons

Research interests:

 • improving settlement, road and river network design for maps of small scales;
 • automation of cartographic generalization with the use of Machine Learning, Deep Learning and Graph Theory;
 • the use of User Generated Content (eg. Twitter data) for automatic generalization;
 • map design and visualization;
 • map complexity analysis;
 • evaluation of automatic generalization results;
 • application of maps and spatial analysis in other disciplines (e.g. UAV studies; historical hydrography; land use changes).
 • historical geography, old map analysis;
 • spatial data infrastructure analysis and development.

Years with the University:

Since 1st October 2003 as a Ph.D student

Since 1st October 2010 as Adjunct (Assistant Professor)

Position:

Education:

 • 01/03/2010 – 01/03/2011: Polish-Japanese Institute of Information Technology. Post-graduate studies on computer systems, applications and data-bases
 • 23/03/2010: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Diploma with distinction.
  Ph.D. Thesis: Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Database elements, supervised by dr hab. Wieslaw Ostrowski
 • 01/10/2002 – 30/09/2003: Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland. M.Sc. Studies (Industrial Geodesy and Real Estates management)
  M.Sc. Thesis: The aggregation and generalization of land parcels and road networks on topographic maps in the scale of 1:10 000, supervised by Dr Eng. Adam Iwaniak. Diploma with distinction.
 • 01/10/1998 – 30/09/2002: Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wroclaw University of Environmental and Life Science, Wroclaw, Poland. B.Sc. Studies (Engineer of Geodesy and Cartography)

To top

Projects

 • Improving Settlement and Road Network Design for Maps of Small Scales Using Artificial Intelligence and Graph Theory (Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz teorii grafów) Duration 2021-2025, Financed by: National Science Centre (Principal Investigator).
 • Institutions, local governance and land use changes – a comparative study of selected European countries (Instytucje i współrządzenie lokalne a zmiany zagospodarowania terenu – badanie porównawcze wybranych krajów europejskich). Duration 2019-2022. Financed by the Polish National Centre (investigator).
 • Evaluation of cartographic presentation methods in the context of map perception and effectiveness of visual transmission (Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji) Duration 2017-2020, Financed by the Polish National Science Centre (investigator).
 • Ontological foundations for building historical geoinformation systems (Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej), nr 2bH15021683.  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 2016-2019 (wykonawca).
 • AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and small-scale maps. In collaboration with Prof. Dr. Robert Weibel, GIS Center, Zürich University. Duration: 15.02.2014-30.06.2015. Financed by Swiss Government under SCIEX – Scientific Exchange Program (Bern, Switzerland) and the University of Zurich (primary investigator).
 • Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Database elements. Duration 2007-2009. Ph.D grant, supervised by Dr. hab. Jacek Pasławski) 2007. Financed by the Ministry of Information and Higher Education in Poland (primary investigator). 

To top

Research stays

 • 12-17.11.2023 Research stay at the Institute for Interactive Technologies, The University of Applied Sciences Northwestern Switzerland FHNW, in cooperation with Prof. Dr. Arzu Çöltekin.
 • 06-10.11.2023 Research stay at the Department of Geography, GIS unit, University of Zurich, Switzerland, in cooperation with Prof. Robert Weibel, Dr Cheng Fu and Dr Zhiyong Zhou.
 • 22.05-26.05.2023 Department of Computer Science, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden, in cooperation with Prof. Bo Peterson. Didactic and scientific stay under Erasmus STA.
 • 05.03-10.03.2023 LASTIG lab, University of Gustav Eiffel, Paris, France, in cooperation with Dr hab. Guillaume Touya. Financed by IDUB UW.
 • 23.10-29.10.2022,USA, Department of Geography, University of Colorado, Boulder, Scientific stay in cooperation with Prof. Dr Stefan Leyk.
 • 07.10-13.10.2018, USA, Department of Geography, University of Colorado, Boulder, Scientific stay in cooperation with Prof. Dr Stefan Leyk.
 • 15.02.2014 – 30.06.2015, Switzerland, GIScience Division, Department of Geography, Post-doctoral fellowship as a beneficiary of the SCIEX project entitled “AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and smallscale maps “ in collaboration with Prof. Dr Robert Weibel.
 •  02.05 – 14.05.2012, Israel, the Israel Institute of Technology (Technion), Scientific stay supervised by Prof. Dr. Yerach Doytsher.
 •  27.02 – 10.03.2012. Switzerland, GIScience Division, Department of Geography, Post-doctoral fellowship as a beneficiary of the project entitled “The Modern University – a comprehensive support system for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw“ supervised by Prof. Dr Robert Weibel.
 • 17.01 – 24.01.2011. Israel, the Israel Institute of Technology (Technion), Scientific stay supervised by Prof. Dr. Yerach Doytsher.
 • 22.02 – 28.02.2009. France, the Institut Géographique National, Scientific training supervised by Prof. Dr. Anne Ruas.

To top

Lectures and exercises

 • Geodesy and Cartography
 • Geographic Information Systems
 • Cartography and Topography
 • Technical drawing
 • GIS – functionality and applications (also in English for Erasmus students)
 • Topographic field works
 • Spatial reference systems
 • Automation in the generalization process
 • Geodetic field works
 • Acquisition of 3D data (GPS)
 • Methodology and current research problems in geography (a lecture for the PhD students)
 • Geovisualisation in social studies (a lecture for the PhD students)
 • Geographic Information System (GIS) as Support in Decision Making Process

To top

Promoted Ph.D Doctors

 • Dr Eng. Karolina Wereszczyńska. Application of machine learning to select settlements and roads in small-scale maps (Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych), Co-supervison with Wiesław Ostrowski. PhD exam: 14.06.2022.
 • Dr Tomasz Panecki. The Concept of Historical Topographic Objects’ Database (Metodyka opracowania struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych), Co-supervison with Wiesław Ostrowski. Reviewers: Dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, Prof. PW; Dr. hab. Wiesława Żyszkowska. PhD exam: 05.06.2018.

Supervision of Ph.D students

 • MSc. Iga Ajdacka. Selekcja sieci rzecznej na mapach małoskalowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, Co-supervision with Wiesław Ostrowski.
 • MSc. Albert Adolf. Automatyzacja selekcji sieci drogowej z wykorzystaniem uczenia maszynowego na potrzeby redakcji map ogólnogeograficznych, Co-supervison with Wiesław Ostrowski.

Supervision of MSc. students (full data)

 • Universal symbol system from old maps developed for historical geoportal (Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego), Reviewer: Wiesław Ostrowski, defence: 06.2013
 • The concept of the urban spatial information system for Sokółka (Koncepcja miejskiego systemu informacji przestrzennej dla Sokółki), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 27.01.2015
 • An Attempt to Automatate the Generalization Process of Selected Elements of the Georeferential Topographic Objects Database (Próba automatycznej generalizacji wybranych elementów Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 29.06.2015
 • Analysis of design and functionality of map legends in geoportals(Legendy map w geoportalach), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 17.06.2016
 • The concept of cycling map of Pobrzeże Gdańskie (Koncepcja mapy rowerowej Pobrzeża Gdańskiego), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 19.07.2016
 • Analysis of graphic conceptions of cartographic signs systems on the old maps of Poland from the 19th and first half of the 20th century (Analiza koncepcji graficznych systemów znaków na dawnych mapach Polski z XIX i I połowy XX wieku), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 22.07.2016
 • Visualisation of changes of urban area on example of Włocławek (Wizualizacja zmian obszaru miejskiego na przykładzie Włocławka), Reviewer: Wiesław Ostrowski, defence: 22.09.2016
 • Verifying generalization rules for small-scale maps using machine learning techniques (Wykorzystanie technik uczenia maszynowego w procesie weryfikacji zasad generalizacji z map ogólnogeograficznych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 19.07.2017.
 • Cartographic visualization of flow data (Kartograficzna wizualizacja danych o ruchu), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 16.07.2018.
 • The Cartographic visualization of the Peoples` origins from the Regained Territories in 1950 (Kartograficzna wizualizacja pochodzenia terytorialnego ludności Ziem Odzyskanych w 1950 roku), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 24.06.2019.
 • Methodology of determination of historical administrative borders on the Nowotomyska Plain on the basis on old maps and modern cartographic sources (Metodyka wyznaczania historycznych granic administracyjnych na obszarze Równiny Nowotomyskiej na podstawie dawnych i współczesnych źródeł kartograficznych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 29.07.2019.
 • Verifying the methodology of generalization of the selected elements of the Topographic Objects Database (Weryfikacja metodyki generalizacji wybranych warstw tematycznych Bazy Danych Obiektów Topograficznych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 29.07.2019.
 • Spatial accessibility of the selected services in Warsaw (Dostępność przestrzenna wybranych usług na terenie Warszawy), Reviewer: Maciej Dąbski, defence: 14.07.2020.
 • Data mining usage in the selective omission of road network for small-scale maps (Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych), Reviewer: Piotr Werner, defence: 20.07.2020.
 • Visualization of the data concerning air traffic (Wizualizacja danych dotyczących ruchu lotniczego), Reviewer: Marcin Solarz, defence: 02.07.2021.
 • Perception of qualitative symbols on economic maps in school atlases (Percepcja sygnatur na mapach gospodarczych w atlasach szkolnych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 30.07.2021.
 • The use of decision trees (DT) to automate the selection of rivers for small-scale maps (Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych), Reviewer: Piotr Werner, defence: 28.07.2022.
 • Visual complexity of the selected interactive web maps (Złożoność graficzna wybranych map internetowych), Reviewer: Marcin Solarz, defence: 20.09.2022.
 • Automation of the generalizations processes of selected GGOD layers on the example of the Lublin Province (Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego), Reviewer: Izabela Gołębiowska, defence: 27.07.2023.
 • Using social media data for map generalization (Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych do generalizacji map), Reviewer: Piotr Werner, defence: 13.12.2023.

To top

Supervision of BSc. students (full data)

 • The appliction of Geographic Information Systems for the purpose of the map of the average real-estate prices design (Zastosowanie GIS na potrzeby opracowania mapy średnich cen nieruchomości), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 15.07.2016.
 • Analysis of changes in built-up areas development and tram lines course of Lviv, between 1932 and 2016 (Analiza zmian zabudowy oraz przebiegu linii tramwajowych Lwowa między rokiem 1932 a 2016), Reviewer: Izabela Gołębiowska, defence: 11.07.2017.
 • The analysis of changes in the structure of the settlement of the Nowotomyska Plain from the end of the 18th century to the present on the basis of selected cartographic sources (Analiza zmian w sieci osadnictwa Równiny Nowotomyskiej od końca XVIII wieku do współczesności na podstawie wybranych źródeł kartograficznych), Reviever: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 19.07.2017.
 • Analysis of the automatic generalization processes advancement in the selected cartographic agencies (Analiza stopnia zaawansowania procesów automatycznej generalizacji w wybranych agencjach kartograficznych), Reviever: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 17.10.2017.
 • Landscape evolution in the area of Kazimierski Landscape Park (Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego), Reviever: Izabela Gołębiowska, defence: 16.07.2018.
 • Analysis of the development possibilities of the geographic information system for Gniewoszów municipality according to the INSPIRE directive (Analiza możliwości rozwoju systemu informacji geograficznej gminy Gniewoszów w odniesieniu do dyrektywy INSPIRE), Reviever: Izabela Gołębiowska, defence: 30.07.2018.
 • The use of the Database of Topographic Objects in a map of the natural and cultural heritage of the Lower Bug Valley design (Wykorzystanie Bazy Danych Obiektów Topograficznych do opracowania mapy dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Doliny Dolnego Bugu), Reviever: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 10.09.2018.
 • Conceptual and graphical analysis of buildings and constructions category on selected old maps (Analiza pojęciowa i graficzna kategorii budynki, budowle i urządzenia na wybranych mapach dawnych), Reviever: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 26.09.2018.
 • Functionality analysis of the selected web services presenting the data concerning air traffic (Analiza funkcjonalności wybranych serwisów internetowych prezentujących dane o ruchu lotniczym), Reviever: Tomasz Panecki, defence: 27.06.2019.
 • Analysis of land development changes in the former sulfur mine in the area of Machów (Analiza zmian zagospodarowania obszaru dawnej kopalni siarki w rejonie Machowa), Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 04.07.2019.
 • Analysis of the databases and middle scale maps content in the selected National Mapping Agencies (Analiza zakresu treści baz danych oraz map średnioskalowych w wybranych agencjach kartograficznych),Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 14.07.2020.
 • Analysis of changes in administrative borders, localities and land cover in the region of Działdowo between 1897 and 2019 (Analiza zmian granic administracyjnych, miejscowości oraz pokrycia terenu okolic Działdowa w latach 1897-2019), Reviewer: Tomasz Panecki, defence: 20.07.2020.
 • Analysis of land use changes of Kozanów district in Wrocław in the years 1934 – 2020 (Analiza zmian zagospodarowania terenu osiedla Kozanów we Wrocławiu w latach 1934 – 2020), Reviewer: Izabela Gołębiowska, defence: 22.07.2020.
 • Possible locations of Air Base in podlaskie voivodeship (Wyznaczenie optymalnych lokalizacji wojskowej bazy lotniczej w województwie podlaskim), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 30.07.2021.
 • Comparison of third class geodetic network modernization process on the example of Skierniewicki district and Łambinowice municipality (Porównanie procesu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej III klasy w powiecie skierniewickim oraz gminie Łambinowice), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 16.09.2021.
 • Proposal of variables for the generalization of roads for the purpose of designing small scale maps based on the Swiss spatial database (Propozycja zmiennych do generalizacji dróg na potrzeby opracowania map w skalach małych na podstawie szwajcarskiej bazy danych przestrzennych), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 30.06.2022.
 • Characteristics of cartographic projections using multivariable analysis, differential geometry, and topology elements (Charakterystyka odwzorowań kartograficznych z wykorzystaniem analizy funkcji wielu zmiennych, geometrii różniczkowej i elementów topologii), Reviewer: Anna Jarocińska, defence: 07.07.2022.
 • Content analysis of medium scale topographic maps from the selected National Mapping Agencies (Analiza zakresu treści oraz grafiki średnioskalowych map topograficznych wybranych agencji kartograficznych), Reviewer: Tomasz Panecki, defence: 28.07.2022.
 • A comparison of the information scope between the BDOT10k and OSM databases based on selected regions (Porównanie zakresu tematycznego baz danych BDOT10k i OSM na podstawie wybranych obszarów), Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 18.09.2023.

To top

Awards:

 • Rector of the University of Warsaw for works in Miscellanea Geographica, 24.10.2023 (individual award).
 • Polish Geographical Society – Diploma of appreciation for supervising the thesis of Iga Ajdacka, M.Sc., 23.06.2023.
 • Rector of the University of Warsaw for works in Miscellanea Geographica, 16.11.2022 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw in recognition of merits for the prestige and development of the University of Warsaw, Warsaw, 16.11.2022 (individual award).
 • Rector of the University of Warsaw for consistent, impeccable work for the benefit of
  high-quality and regular publication of the journal „Miscellanea Geographica”,  23.11.2021 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw for the work in the journal „Miscellanea Geographica”,  11.2020 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw for  work at the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development” editorial office crowned with the magazine’s leading position in Ministry of Science and Higher Education ranking, 11.2019 (team award).
 • Best presentation award, VIII „GIS in Science” conference, 10-11.06.2019, Wrocław, Poland (team award).
 • Rector of the University of Warsaw in recognition of merits for the prestige and development of the University of Warsaw, Warsaw, 20.03.2019 (individual award).
 • Rector of the University of Warsaw for publishing the highest-scoring paper in 2018 (50 points), 11.2018 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw for a patient and diligent work at the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development”editorial office crowned with the magazine’s leading position in the Elsevier-SCOPUS ranking, 11.2018 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw in recognition of merits for the prestige and development of the University of Warsaw, Warsaw, 21.03.2018 (individual award).
 • ERASMUS, Staff Mobility for Teaching (Vilnius University, Litwa), 07.05.2018 – 12.05.2018.
 • Rector of the University of Warsaw for works in the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development” editorial board (Managing Editor) resulting with indexing the journal in the Web of Science, Warsaw, 11.2017 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw, for the deep, relentless and bringing excellent results commitment to the systematic publication of the “Miscellanea Geographica” as an Executive Editor of the Journal, 2016.
 • Study Visit under Scholarship and Training Fund, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim, 28.09.2016 – 07.10.2016.
 • Postdoctoral fellowship within SCIEX – Scientific Exchange Program (Bern, Switzerland). April 2013.
  Research project: AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and small-scale maps. In collaboration with Prof. Dr. Robert Weibel, GIS Center, Zürich University. Duration 15.02.2014-15.02.2015.
 • Postdoctoral fellowship as a beneficiary of the project entitled The Modern University – a comprehensive support system for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw. March 2012.
 • Polish Academy of Science for the best doctoral thesis defended in 2010. April 2011
 • Polish Ministry of Information and Higher Education, Ph.D grant, supervised by Dr. hab. Jacek Pasławski) 2007.
  Research project: Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Database elements. Duration 2007-2009
 • Rector of the Warsaw University of Technology, granted for achievements in cartography, 2005
 • Polish Ministry of Infrastructure, granted for the best M.Sc. thesis. April 2004

To top

Prizes for the supervised students:

 • Mgr Iga Ajdacka została laureatką II edycji konkursu IDUB na stypendia mające na celu wsparcie doktorantów w przygotowaniu rozpraw doktorskich w ramach Działania IV.4.1 „Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW” (11.03.2024). Iga realizuje pracę doktorską  pt. Selekcja sieci rzecznej na mapach małoskalowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego, pod opieką dr hab. Wiesława Ostrowskiego oraz dr inż. Izabeli Karszni. Praca realizowana jest w ramach projektu NCN.
 • Mgr Maksymilian Psujek został laureatem II miejsca w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji za pracę magisterską pt. „Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 27.07.2023).
 • Mgr Maksymilian Psujek został finalistą w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji za pracę magisterską pt. „Automatyzacja procesu generalizacji wybranych warstw Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych na przykładzie województwa lubelskiego”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 27.07.2023).
 • Lic. Filip Światek został finalistą w XIV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji za pracę licencjacką pt. „Porównanie zakresu tematycznego baz danych BDOT10k i OSM na podstawie wybranych obszarów”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 18.09.2023).
 • Mgr Iga Ajdacka została laureatką drugiego miejsca w XXXIX Konkursie Prac Magisterskich z Zakresu Geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne za pracę magisterską pt. „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 28.07.2022).
 • Mgr Iga Ajdacka została laureatką V edycji konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 28.07.2022).
 • Mgr Iga Ajdacka została finalistką XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 28.07.2022).
 • Mgr Albert Adolf otrzymał, w dniu 13.10.2020, wyróżnienie w  XII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji dróg na mapach ogólnogeograficznych. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 20.07.2020).
 • Daniel Sobczyński został, w dniu 25.05.2018, laureatem I miejsca w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji, za pracę licencjacką pt. Ewolucja krajobrazu na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Opiekunem pracy była dr inż. Izabela Karsznia (egzamin – 16.07.2018).
 • Mgr Tomasz Panecki został (2013) laureatem III miejsca w V Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji, za pracę magisterską pt. Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego. Opiekunkami pracy były dr Izabela Gołębiowska i dr inż. Izabela Karsznia;

To top

Publication list:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • Karsznia I., 2015, Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. ISBN: 978-83-63245-06-1. (151 stron).

2014

2013

2012

 • Gołębiowska I., Mikiewicz D., Panecki T., Karsznia I., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. [in:] Marcus J. „Service-Oriented Mapping”, Vienna: Jobst Media, pp. 417-430.
 • Joubran Abu Daoud J., Karsznia I., 2012, Comparison between generalization processes at large and small scales. ThinkMind(TM) Digital Library.

2011

 • Karsznia I., 2011, Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Databases Elements. Proceedings of the XXV International Cartographic Conference, Paris.
 • Karsznia I., Ostrowski W., 2011, Capabilities of using mathematical morphology in the
  generalization process of urban areas – in Polish. In: The main problems of the contemporary cartography. The application of statistics in GIS and cartography, W. Zyszkowska and W. Spallek (Eds.), Vol. 3, pp. 73-82.
 • Karsznia I., 2011, On automatic gneralization of General Geographic Database in the application of geographic information systems. Geographical Journal, vol. 82, no 1-2, pp. 189-205.
 • Karsznia I., 2011, Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part II. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 2, pp. 117-129.
 • Karsznia I., 2011,. Problems connected to the generalization of settlements and road network on general maps – methodology and tools of generalization – in Polish, Part I. Polish Cartographical Review, Warsaw, vol. 43, no. 1, pp. 5-26.
 • Karsznia I., 2011, The examination of usability range of DynaGEN and Clarity systems in generalization of settlements and road network in the General Geographic Database – in Polish. Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 9, draft 1(45), pp. 33-48.

2010

 • Karsznia I., 2010, Settlement and road networks generalization in the General Geographic Database – building a knowledge base – in Polish, Works and Cartographic Studies. Polish cartography at the age of methodological and technological changes. J. Korycka – Skorupa and J. Ostrowski (Eds.), Warsaw, vol. 3, pp. 51 – 71.

2009

2008

2005

 • Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W., 2005, The tools for automatic generalization, – in Polish. In: Topographic information system of the country. The theoretical and methodological elaboration. Andrzej Makowski (Ed.), Publishing House of Warsaw University of Technology, Warsaw, pp. 376-380.
 • Chybicka I., 2005, An attempt of automation of the gneralization process of the General Geographic Database selected elements, in Polish, Annals of Geomatics, Warsaw, vol. 3, draft 2, pp. 27-34.
 • Chybicka I., Karsznia K., 2005, Social aspekt of standarization and generalization of topographic data in Poland, in Polish. In: Proceedings of the XXXI Polish National Cartographic Conference. The social and educational role of Cartography in Poland, Warsaw, vol. 26, pp.153-168.
 • Chybicka I., Iwaniak A., 2005, Generalization of the General Geographic Database. Procceedings of the XXII International Cartographic Conference, La Coruna, Spain.

2004

 • Chybicka I., 2004, On the supplement of the General Geographic Database in order for the proper settlement generalization. In Polish, Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum, 22(500): 89-96.
 • Iwaniak A., Chybicka I., Ostrowski W., Paluszyński W., 2004, Generalization of the topographic spatial data at the detail level of 1:10 000 to the detail level of 1:50 000. Part. II, – in Polish, Polish Cartographical Review, vol. 36, no 4, pp. 266-273.
 • Chybicka I., Iwaniak A., Ostrowski W., 2004, Generalization of the Topographic Database to the Vector Map Level 2 – the components of the Polish National Geographic Information System. Workshop on Generalization and Multiple Representation, Leicester, United Kingdom.

To top