Preludium_583935

Project National Science Centre (NCN) ID: 2023/49/N/ST10/00517

Spruce Forest Damage Assessment Using Machine Learning on Sentinel-2 Time Series in the Tatra Mountains.

Ocena uszkodzeń lasów świerkowych Tatr na podstawie serii czasowych Sentinel-2 z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego

Project leader: Marcin Kluczek

Project supervisor: Bogdan Zagajewski

under construction