VIII Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce”

W  dniach   10-11  czerwca  2019   odbyła  się   VIII  Ogólnopolska  konferencja  „GIS
w Nauce”
, organizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.
Z przyjemnością informujemy, że laureatkami I miejsca za najlepsze wystąpienie pod tytułem „Selekcja miejscowości na mapach przeglądowych – jakie cechy decydują o ich prezentacji?”, zostały Izabela Karsznia i Karolina Sielicka z naszego Zakładu.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania VIII Ogólnopolska konferencja „GIS w Nauce” została wyłączona

Medal dla Profesora Jacka Pasławskiego

Dnia   7  czerwca  2019 r.  na   Politechnice  Warszawskiej   odbyły   się  uroczyste  obchody
65-lecia Kartografii w PW. Duże święto zaprzyjaźnionego z nami Zakładu Kartografii PW. Przy tej okazji Stowarzyszenie Kartografów Polskich uhonorowało Profesora Jacka Pasławskiego Medalem SKP im. prof. Andrzeja Makowskiego za istotny wkład w rozwój kartografii. Wielka to dla nas radość i zaszczyt. Profesorowi życzymy dalszej wytrwałości w inspirowaniu i motywowaniu nas do podejmowania działań naukowych w dziedzinie kartografii.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Medal dla Profesora Jacka Pasławskiego została wyłączona

Nauczanie kartografii w Polsce i w Czechach

W dniu 10.06.2019 r. w naszym Zakładzie odbyło się spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z goszczącą u nas Lenką Havelkovą (z Uniwersytetu Karola w Pradze) 0 nauczaniu kartografii w Polsce i w Czechach. Dyskusja posłużyła wymianie doświadczeń dydaktycznych, porównaniu treści prowadzonych w  obu ośrodkach ćwiczeń i wykładów.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nauczanie kartografii w Polsce i w Czechach została wyłączona

Promocja doktorska 2019

We wtorek 4 czerwca 2019 r., w Sali Senatu, odbyła się promocja doktorska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, której przewodniczyła prorektor prof. ucz. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk. Promowani złożyli przysięgę doktorską oraz odebrali dyplomy z rąk promotorów.
Miło nam, że w tym gronie znalazły się trzy bliskie nam osoby: dr Anna Markowska, dr Tomasz Panecki i dr hab. Tomasz Opach. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy Wam, abyście rozwijali swoje naukowe pasje.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Promocja doktorska 2019 została wyłączona

Rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji

W dniu 17 maja 2019 r. w naszym Zakładzie odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji realizowanych w roku akademickim 2018/2019.

Z przyjemnością informujemy, że laureatką III miejsca została Pani Nadzieja Avizhych za pracę pt. „Adaptacja atlasu geograficznego Białorusi dla uczniów słabowidzących i niewidomych” przygotowywaną w naszym Zakładzie pod opieką dr Izabeli Gołębiowskiej oraz w konsultacji z Panem Mariuszem Olczykiem.

I miejsce zajął Pan Mateusz Kamiński z UMCS  za pracę „Koncepcja gry mobilnej o tematyce historycznej dla Lublina”, a II miejsce Pani Magdalena Łukosz oraz Pani Anna Lisowska z AGH za pracę „Pomiary interferometryczne zmian ukształtowania powierzchni ponad polami geotermalnymi”.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie XI Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu Kartografii, Geomatyki i Geoinformacji została wyłączona