GIS Challenge 2017

W dniach 10-12 maja 2017 roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Głównym organizatorem Mistrzostw jest Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współorganizatorami GIS Challenge 2017 są ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, w tym również nasz Zakład, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu zadań oraz będą brać aktywny udział w roli sędziów czy obserwatorów w trakcje trwania Mistrzostw. Nasz Zakład reprezentowany jest przez dr inż. Izabelę Karsznię i mgr inż. Martę Samulowską.
GIS Challenge skierowany jest do osób posiadających status studenta (studia licencjackie lub magisterskie), które w zespołach dwu- lub trzyosobowych będą rywalizować o miano najlepszej akademickiej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych.
Uczestnicy Mistrzostw będą mieli również okazję nawiązać kontakty z przedstawicielami firm informatycznych oraz geoinformatycznych wspierających GIS Challenge.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania GIS Challenge 2017 została wyłączona

Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce”

W dniu 29 marca 2017 roku w ramach Akademii Kartografii i Geoinformatyki odbędzie się seminarium pt. Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce. Seminarium współorganizowane jest przez przedstawicieli Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz dr inż. Izabelę Karsznię oraz mgr inż. Karolinę Sielicką z Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR UW.  Program seminarium dostępny jest na stronie www. Zaproszenie na seminarium przyjęli także reprezentanci holenderskiej oraz norweskiej agencji kartograficznej.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Seminarium: „Stan i perspektywy rozwoju kartografii topograficznej w Polsce” została wyłączona

Nowy projekt badawczy UE

W dniu 13.03.2017 Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu finansowania na realizację projektu innoVation in geOspatiaL and 3D daTA (VOLTA) w ramach konkursu H2020-MSCA-RISE-2016. Projekt będzie realizowany przez 48 miesięcy przez konsorcjum: Fondazione Bruno Kessler (Italy), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (Germany), Technische Universitaet Wien (Austria), Uniwersytet Warszawski (Poland), Technische Universiteit Delft (Netherlands), Institut National de L’Information Geographique et Forestiere (France), Ordnance Survey Ltd (United Kingdom), Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (Spain), Centrul National De Cartografie (Romania), Geodetski Zavod Celje Izvajanje Strokovno-Operativnih Del Storitev v Zadevah Geodetske Sluzbe Ter Drugihstrokovno Tehnicnih Del Doo (Slovenia), Vermessung AVT-ZT GmbH (Austria), Vexcel Imaging GmbH (Austria), Geoimaging Limited (Cyprus). Liderem koncorcjum jest Fabio Remondino (FBK, Italy).

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Nowy projekt badawczy UE została wyłączona

Radosna wiadomość

W dniu 05.03.2017, w dniu imienin Adriany i Adriana, urodził się Adaś Ochtyra (3200 g, 55 cm). Serdecznie gratulujemy Adzie i Adrianowi. Podwójnie ściskamy Was, życząc wszelkiej pomyślności oraz wielu radosnych momentów nowej rodzinie, a Mamie szybkiego powrotu do pełni dobrego samopoczucia!

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Radosna wiadomość została wyłączona

Setna publikacja Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

W dniu 27.02.2017 ukazała się publikacja: Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J.,  Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. Assessment of hyperspectral remote sensing for analyzing the impact of human trampling on Alpine Swards. Jest to 100. publikacja Zakładu, który istnieje od 01.09.2014. W ciągu niespełna 30 miesięcy opublikowane zostały: 24 artykuły na liście A MNiSW, 30 artykułów na liście B, 12 innych recenzowanych artykułów, 7 książek oraz 27 rozdziałów w książkach.

Co jest miłe, to 25. publikacja w czasopismach z listy A i 101 publikacja ZGKiT (Raczko E., Zagajewski B., Comparison of Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network Classifiers for Tree Species Classification on Airborne Hyperspectral APEX images) została opublikowana 09.03.2017.

Niezwykle budujące jest to, że kilkanaście innych artykułów jest obecnie w recenzjach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim autorom.

Opublikowano Ogólne | Możliwość komentowania Setna publikacja Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji została wyłączona