EMPrEK

 

 

Evaluation of cartographic presentation methods in the context of map perception and effectiveness of visual transmission [Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji] (2017-2020):

In recent years new unusual methodological solutions have become popular, which previously were not comprehensively studied regarding their effectiveness and efficiency of communication. In order to assess effectiveness of maps, cartographers started to apply new research methods using advanced computer technologies. Comprehensive studies using these technologies of both traditional and new cartographic presentation methods seem to be indispensable. Development of consistent evaluation methodology of map types and cartographic presentation methods will be the methodical goal, and preparation of a base of good practices for people developing maps will be the application goal. Based on the results of the conducted research we will also verify if the newly developed methods which are beyond the cartographic canon, should be included in the cartographic presentation methods classification.

The next stage of the project: empirical data collection was started in February 2019. We intend to carry it out in high schools throughout Poland until the end of April.
So far, empirical data has been collected among pupils of the following high schools:

 • M. Rej XI High School (XI LO im. M. Reja, Warsaw): 12-14.02.2019
 • J. Poniatowski V High School (V LO im. ks. J. Poniatowskiego, Warsaw): 12.02.2019
 • I High School in Plock (I LO, Płock): 15.02.2019
 • M. Sklodowska-Curie CLVII High School (CLVII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, Warsaw): 19-28.02.2019
 • J. Lelewel XLI High School (XLI LO im. J. Lelewela, Warsaw): 28.02.2019
 • A. Mickiewicz I High School (I LO im. A. Mickiewicza, Kolno): 14.03.2019
 • Cardinal S. Wyszynski Technical Secondary School (Zespół Szkół Techn. im. Kard. St. Wyszyńskiego, Kolno): 14.03.2019
 • S. Czarniecki I High School (I LO im. St. Czarnieckiego, Chełm): 15.03.2019
 • Rotmistrz W. Pilecki High School (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Ciechanowiec): 19.03.2019
 • Commission of National Education High School (Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, Siemiatycze): 20.03.2019
 • Navy III High School in Gdynia (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej, Gdynia): 21.03.2019
 • Cyprian Kamil Norwid III High School (III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zamość): 26.03.2019
 • European Union I Private High School (I Społeczne LO im. Unii Europejskiej, Zamość): 26.03.2019
 • Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza, Sztum: 29.03.2019
 • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich, Środa Wielkopolska: 01.04.2019
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Środa Wielkopolska: 01.04.2019
 • Zespół Szkół Akademickich, Środa Wielkopolska: 02.04.2019
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (II LO), Puławy: 02.04.2019
 • LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha, Warszawa, 03.04.2019
 • Zespół Szkół im. C.K. Norwida, Nowe Miasto Lubawskie, 05.04.2019
 • TEB Technikum, Częstochowa, 08.04.2019

Team

Papers

Presentations

2021

2020

 • Gołębiowska I., Çöltekin A., Chasing rainbows: Revisiting the prevalence of the rainbow color scheme in scientific publicationsNACIS2020, 14.10.2020-16.10.2020, organizer: North American Cartographic Information Society.

2019

2018

 • Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I., Karsznia I., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., Liczby na mapach – nowa metoda prezentacji zjawisk. Pomoc czy przeszkoda dla użytkownika? 1st Cartographic Open Plenary Meeting – Lublin 2018, 16-19 October, Lublin-Zwierzyniec, Poland.
 • T. Panecki, I. Gołębiowska, I. Karsznia, J. Korycka-Skorupa, T. Nowacki, T. Panecki, K. Słomska: “Heat maps” in cartography: the definition, methods, examples. 1st Cartographic Open Plenary Meeting – Lublin 2018, 16-19 October, Lublin-Zwierzyniec, Poland.
 • I. Gołębiowska, I. Karsznia, J. Korycka-Skorupa, T. Nowacki, T. Panecki, K. Słomska: Color as the subject of empirical research in cartography. 1st Cartographic Open Plenary Meeting – Lublin 2018, 16-19 October, Lublin-Zwierzyniec, Poland
 • Karsznia I., Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., Percepcja charakterystycznych układów przestrzennych na mapach tematycznych o różnym stopniu generalizacji. XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map”, 18-19.09.2018, Gdańsk, Poland.
 • Nowacki T., Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu. XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map”, 18-19.09.2018, Gdańsk, Poland.
 • Korycka-Skorupa J., O mapie w dwu słowach: efektywna czy efektowna? XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map”, 18-19.09.2018, Gdańsk, Poland.
 • Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Temporal changes – how to present them on maps?, 17th International Conference of Historical Geographers, 16-20 July, Warsaw, Poland.
 • Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., poster: Mapa: efektywna czy efektowna?. Kongres Geografii Polskiej, 12-13.04.2018, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warsaw, Poland.
 • Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., Do czego potrzebny jest kartograf, jeśli jest GIS? V Forum GIS na UW, 28.02.2018, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warsaw, Poland.

2017

 • Gołębiowska I., Z punktu widzenia użytkownika… O możliwościach eye-tracking w badaniach narzędzi geowizualizacji danych, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”, 19-20.09.2017, Wrocław, Poland.
 • Korycka-Skorupa J., Sygnatury porządkowe i ilościowe – o prezentacji z pogranicza metod i form kartograficznych, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”, 19-20.09.2017, Wrocław, Poland.
 • Nowacki T., Redakcja kartogramów interaktywnych, XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki”, 19-20.09.2017, Wrocław, Poland.

Promotion of knowledge 

2020

 • 30.09.2020, Geoinformatyczna Noc Badaczy , Warszawa, wykład: „Tyle dzieje się na świecie… – infografika, czyli wizualizacja informacji”, Jolanta Korycka-Skorupa
 • 21.09.2020, XXIV Festiwal Nauki, wykład online: „Ciekawi świata, czyli co można pokazać na mapie”, Jolanta Korycka-Skorupa

2019

 • 26.11.2019, Konferencja geograficzna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie pt. Rysowanie świata. Od ręcznego rysowania planów po systemy satelitarne, Łochów, wykład: „GIS w życiu codziennym” W. Pokojski
 • 26.11.2019, Konferencja geograficzna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie pt. Rysowanie świata. Od ręcznego rysowania planów po systemy satelitarne, Łochów, wykład: „Kartografia wczoraj, dziś i jutro” J. Korycka-Skorupa
 • 27.09.2019, Geoinformatyczna Noc Badaczy, Warszawa, warsztaty komputerowe: „Jak pokazać informację na mapie?”  J. Korycka-Skorupa
 • 24.09.2019, Sesja naukowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych, sesja naukowa „Geoinformatyka w życiu codziennym”, Warszawa, wykład: „Czym jest geoinformatyka i do czego służy?” W.Pokojski, J. Korycka-Skorupa
 • 16.04.2019, MSCDN – warsztaty dla nauczycieli, Warszawa, warsztaty: „ŚWIAT lokalnie, regionalnie, globalnie. Moduł III Mapa narzędziem pracy nauczyciela” J. Korycka-Skorupa, T. Nowacki
 • 19.03.2019 r. Lecture by dr Jolanta Korycka Skorupa “Co nowego w kartografii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku” for students of Rotmistrz W. Pilecki High School (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Ciechanowiec)
 • 12.02.2019 r. Workshops for high school students of  Józef Poniatowski V High School
  (V LO im. ks. J. Poniatowskiego, Warsaw)
  workshop:  Mapa użytkowania terenu aglomeracji warszawskiej pozyskana z zasobów BDO – mgr T. Nowacki, dr I. Gołębiowska, dr I. Karsznia,
  lecture: Co robi kartograf w czasach GIS? – dr I. Gołębiowska,
  lecture: Sztuczna inteligencja w kartografii, czyli jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy – dr I. Karsznia. 
 • 02.01.2019 r. Workshops for high school students of XLI J. Lelewel High School (XLI LO im. J. Lelewela, Warsaw): „W labiryncie map… czyli co to jest mapa i jak ją czytać?” – dr Jolanta Korycka-Skorupa. 

2018

 • 22.11.2018 r. Geograficzne Spotkania na Krakowskim „10 ważnych zagadnień na 10-lecie Geograficznych Spotkań na Krakowskim”,GIS i KARTOGRAFIA: “Co nowego w kartografii? Od mapy tradycyjnej po aplikacje mapowe, czyli o wymagającym użytkowniku.” – dr Jolanta Korycka-Skorupa.
 • 30.10.2018 r. Workshops for geography teachers organised by Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „ŚWIAT: LOKALNIE, REGIONALNIE, GLOBALNIE: Mapa narzędziem pracy nauczyciela” – dr Jolanta Korycka-Skorupa, mgr Tomasz Nowacki.
 • 28.09.2018 Geoinformatyczna Noc Badaczy, workshops for high school students: Portal Geostatystyczny, czyli jak poglądowo przedstawić dane statystyczne? – dr Jolanta Korycka-Skorupa

2017

 • 29.09.2017 Geoinformatyczna Noc Badaczy, lecture for high school students: Jak nauczyć komputer opracowania poprawnej mapy? – dr inż. Izabela Karsznia